Disclaimer

Waardigheidentrots.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist is. Fouten en verzuimen kunnen echter niet worden uitgesloten en de gebruiker van deze website dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Waardigheidentrots.nl heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dergelijke informatie.

Mocht u een vraag of opmerking hebben over informatie op waardigheidentrots.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@waardigheidentrots.nl

Toegankelijkheid

De redactie tracht de informatie op Waardigheidentrots.nl zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor al onze bezoekers. In sommige gevallen is dat helaas niet mogelijk gebleken.

Mocht u op deze website informatie aantreffen die bijvoorbeeld vanwege een audiovisuele handicap voor u niet toegankelijk is, laat ons dat dan weten via redactie@waardigheidentrots.nl. Wij ondersteunen u dan bij het verkrijgen van de betreffende informatie op een manier die voor u passend is, bijvoorbeeld door het bieden van een volledig transcript van gepubliceerde video’s.